Lietajúca mládež

Cieľom školení, sústredení a súťaží je odovzdať mládeži skúsenosti zo súťažného lietania a zlepšiť techniku a taktiku termických preletov. Pripraviť juniorov aby obstáli v konkurencii na závodoch. Zároveň nadviazanie na tradíciu úspešných juniorských reprezentantov z Nitrianskeho kraja ktorý sa zúčastňovali aj na medzinárodných súťažiach.  Ďalej propagácia športového a rekreačného lietania pre mládež a širokú verejnosť. Športové lietanie je možnosť pokračovania aktivít mládeže od 13 rokov ktorá sa doteraz venovala leteckému, raketovému a plastikovému modelárstvu. Podľa platnej legislatívy európskej únie môže byť do  výcviku športového pilota zaradená mládež od 13 rokov a samostatné lety vykonávať od 14 rokov. Táto skutočnosť nie je širokej verejnosti známa.

Šport je jeden z najkrajších spôsobov trávenia voľného času pre mládež. Zvlášť letecké športy vedú mládež k vysokej miere zodpovednosti. Podporuje zdravý životný štýl, sociálne vzťahy a v neposlednom rade vyhľadávanie talentov a ich ďalší rozvoj. Možnosť stretnutia mládeže s pilotmi a dozvedieť sa o leteckých športoch priamo od ľudí ktorí sa tomu venujú.