AVIATIK

združenie pre podporu letectva

Dlhá 108, Nitra

IČO: 42336571

bankové spojenie: číslo účtu 5048828336/0900

IBAN SK0209000000005048828336
BIC GIBASKBX

Kontaktujte nás