Vitajte na našom webe

Cieľom združenia je podpora, rozvoj športového a rekreačného lietania, leteckého modelárstva, údržby, obnovy a prevádzky leteckej a modelárskej techniky.   Združuje vo svojich radoch priaznivcov rekreačného a športového letectva, modelárstva, parašutizmu a kozmonautiky. Medzi mládežou a ostatnou verejnosťou uskutočňuje propagačnú a popularizačnú činnosť, organizuje a spolupodieľa sa na leteckých podujatiach, súťažiach, propagačných akciách. V medziach povolených zákonom uskutočňuje podnikateľskú činnosť na dosiahnutie cieľov. Vo svojej činnosti spolupracuje s orgánmi  verejnej správy, obchodnými spoločnosťami, podnikateľmi, športovými klubmi a inými občianskymi združeniami ako aj zo subjektmi zo zahraničia.

  

Tlačivá k poukázaniu 2% dane

Ste priaznivcom letectva?

Ak máte radi letectvo a všetko čo s tým súvisí môžete nás podporiť kúpou baneru alebo prenajatím reklamnej plochy. Na oplátku Vám sprostredkujeme zážitok z pohľadu vtáčej perspektívy.