Založenie

27.11.2013 09:28

Týmto by sme chceli osloviť všetkých priaznivcov letectva na spoluprácu.