Nová akcia

27.11.2013 09:27

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.